Systém rychlořazení umožňuje řazení vyšších rychlostních stupňů bez ubrání plynu a bez vymáčknutím spojky. Ke snížením točivého momentu během přeřazování dochází díky vynecháním zážehů. Tento systém je používán v různých odvětvích motorsportu - silniční motocykly, supermoto, dragstery, autokros, formule apod. Na sprintu lze získat cenné desetiny, na okruhu výrazné sekundy.

 

Čím dál více výrobců montuje elektronický systém rychlořazení na sportovní sériové motocykly, ostatní motocykly lze systémem dovybavit.

 

Sada rychlořazení je kompletně české výroby s neustálým sledováním kvality i odezvy od uživatelů. Vývojem systému rychlořazení se zabýváme od roku 2009.

Převodovka nemůže mít zařazeny současně dva rychlostní stupně, protože by se každá část hřídele musela točit jinými otáčkami. Proto musí dojít prvně k vyřazení rychlostního stupně (dále jen r.s.), a pak následně k zařazení r.s. dalšího. V této prodlevě není motor schopen přenášet točivý moment na zadní kolo a tak se snažíme tento čas minimalizovat. Všeobecně řazení na vyšší r.s. vyžaduje snížení otáček motoru natolik, aby se srovnaly otáčky dvou, do sebe zapadajících, kol převodovky, které jsou následně spojeny pomocí zubových spojek. Negativní úhly v zubových spojkách zamezí vysunutí r.s. do neutrálu, tzn. pokud je motor v tahu nelze vyřadit. Někteří jezdci urychlují přeřazení tlakem na řadící páku a ve vhodný okamžik ubráním a následným přidáním plynu. Při dobrém načasování dochází k minimálnímu opotřebení. Přesto je nutno brát jakýkoliv nestandardní postup za možné poškození motoru (toho se ale často ve sportovním použití nevyhneme, otázkou je jen jaké opotřebení je ještě přípustné). Tímto postupem řazení je doba přeřazení cca 0,6s.

 

Elektronická asistence je výhodná především v lepším načasování dějů (je to elektronika bez závodních emocí). Zkrátíme dobu, kdy je vyvíjen tlak přes řadící vidličky na kolo převodovky a hlavně tlakem v systému je spuštěn elektronický systém. Ten má za úkol na stanovenou dobu vypnout zapalování čímž se sníží tah motoru a dojde k dořazení. Na okruhu lze operovat s časem 50ms, na motocyklu s pneumatickým řazením lze přeřazení provést během 35ms vypnutí motoru. Kratší časy způsobují nespolehlivost řazení (nedořazení r.s.) bez výrazného zkrácení řazení. Celkové mechanické přeřazení proběhne v čase kolem 0,2s. To může být až 0,4s na každém řazení, 10 řazení už dělá 4s. Výhodou kratší doby je i to, že motorka během řazení neztratí tolik rychlosti, nezpomalujete.

 

Měření dosažených časů na brněnském okruhu pomocí GPS dataloggeru na GSX-R 600 ´06. Rozdíl 10s je dle jezdce z 60% díky QuickShifteru, který zkrátí každé přeřazení o 0,2-0,4s přičemž tato úspora při akceleraci neumožní motorce takový pokles rychlosti jako při delším řazení.

Princip rychlořazení
graf rychlosti
Brno circuit

Princip rychlořazení