Fotografie z montáže

Zde jsou uvedeny konkrétní fotky z montáže, které by Vám mohly pomoci při instalaci Shifting ContRoll 2.

Stejnou elektroinstalaci mohou mít i jiné ročníky případně jiné objemy daného typu motocyklu.

 

Najdete zde:

- Honda CBR 600 2007

- Kawasaki ZX6-R  2006

- Suzuki GSX-R 600 2006

- Yamaha R6 2007

- Benelli TNT

- Suzuki GSX-R 1000 2009

Honda CBR 600 2007

Zapojení napájecího vodiče jednotky QS (červený) a žlutého vodiče jednotky QS je v blízkosti hlavy válců na levé straně. Není nutné sundávat airbox. Je zde 6pinový konektor pro zapalovací cívky.

Na jedné straně šestipinového plochého konektoru jsou dva stejné vodiče bílé barvy se žlutým pruhem (strana konektoru na kabeláži, ne na straně cívek). Oba vodiče přerušit a na stranu k cívkám připojit žlutý vodič jednotky QS, na druhou stranu vedoucí do motorky

(je zde 12V, při instalaci mějte vypnutý klíček)

připojit červený vodič jednotky QS.

Připojení vstřikovačů se provádí nad airboxem a je nutné sundat nádrž. Airbox není potřeba rozdělávat. Nad 4. vstřikovačem je v kabeláži zamotán žlutý konektor pro rozvedení plusového napájení pro vstřikovače a další spotřebiče. Konektor otevřít a vyjmout plechovou propojku. Odpojit konektory od všech horních vstřiků. Na každém konektoru vstřikovače je černý vodič s bílým pruhem. Pomocí multimetru zjistit ve žlutém propojovacím konektoru které čtyři vodiče B/W vedou na vstřikovače. Tyto čtyři vodiče ze žlutého konektoru vyjmout a všechny 4 připojit na bílý vodič jednotky řazení. Poté vrátit plechovou propojku do konektoru a konektor zavřít.

Kawasaki ZX6-R  2006

Vpravo vedle motoru v blízkosti ventilového víka vede svazek od zapalovacích cívek. Zde je nutné svazek cca 7cm rozdělat a přerušit červený vodič v místě, než je rozdělen do čtyř červených vodičů vedoucích na jednotlivé cívky. Konec vedoucí k cívkám připojit na žlutý vodič QS, konec vedoucí do svazku (je na něm +12V) připojit na červený vodič jednotky QS.

Vypnutí vstřikovačů zapojíme na sekundární vstřikovače umístěné v airboxu. Nutné kousek rozmotat svazek k nalezení lisovaného spoje, kde se jeden vodič bílý s červeným pruhem rozděluje na 4 vodiče této barvy pro jednotlivé vstřikovače.

Suzuki GSX-R 600 2006

Suzuki používá jako uzel vedení konektor s fastony 2,8mm, které jsou umístěny jak je zobrazeno na fotce.

U zapalovacích cívek je nutné přerušit vodič jak je zobrazeno měřícím hrotem na fotce

(jediný na kterém naměříme 12V proti kostře po zapnutí zapalování).

Stejně tak u propojky pro vstřikovače přerušíme vodič, který jediný má napětí 12V, ukázán hrotem na fotce.

Yamaha R6 2007
Benelli TNT

ZPĚT K MANUÁLŮM

Suzuki GSX-R 1000 2009

Je nutné sundat nádrž a airbox. Pro připojení cívek rozplést kabeláž napravo od cívky 4.válce (směrem k hlavnímu svazku). Zde najdeme čtyři vodič Y/R (žlutý s rudým pruhem). Všechny čtyři přerušit. Stranu vedoucí k cívkám spojit se žlutým vodičem z QS jednotky (bude se tak v jednom místě spojovat 5 vodičů). Čtyři zbylé konce vedoucí směrem do motocyklu spojit s červeným vodičem jednotky QS (opět se bude spojovat 5 vodičů v jednom místě)

Připojení vstřikovačů je u této motorky nutné pro aktivaci módu GSX-R (jinak bude motorka vyhazovat chybu FI). Rozplést svazek napravo od 4. vstřikovače (mezi 4. vstřikovačem a pravou stranou rámu kam směřuje hlavní svazek). Nalézt 3 vodiče Y/R (dva jsou průřezu 0,75mm2 a 1 průřezu 0,5mm2). Všechny tři vodiče přerušit.

Spojte tři vodiče vedoucí do motorky v jeden uzel.

Zbylé tři konce vodičů vedoucí směrem ke vstřikovačům připojte k bílému vodiči z jednotky QS

(budou se v jednom uylu spojovat 4 vodiče).

 

ZPĚT K MANUÁLŮM